medication

Drogodependències

Conducció de grups d'artteràpia en centres de tractament durant la fase d'ingrés. Teràpies de sosteniment emocional durant la fase de reinserció post-ingrés.

spa

Sosteniment emocional

Acompanyament afectiu per a persones adultes, joves i nens que travessen moments de dificultat.

lightbulb

Potencial creador

Incentivació de les potencialitats creadores per aquelles persones interessades en el seu creixement personal.

Sessions individuals

Les sessions individuals tenen una duració de 60 minuts amb una periodicitat setmanal. Es desenvolupen en diferents fases: l'Acolliment, o transició al contigut de la sessió, l'Escalfament, que ens predisposa a la fase de treball, la Creació, on es materializten les representacions lliures en una producció artística, la Posta en comú, per compartir impressions sobre la creació, i el Tancament, com a fase de reflexió i comiat.

Sessions grupals

Les sessions grupals tenen una duració de 90 a 120 minuts amb una periodicitat setmanal que pot ser modificada. Aquest tipus de sessions ajuden a identificar la forma en que es produeixen les relacions interpersonals entre els integrants del grup. Es pot treballar utilitzant consignes generals, unipersonals i adaptades a cada participants, o sense consignes (proposant materials o elements com font d'inspiració).

Tallers temàtics

Els tallers temàtics es realitzen amb un nombre estipulat de participants i tenen una temporalitat específica a diferència dels processos terapèutics. Serveixen per aprofundir sobre determinades temàtiques i obren vies de reflexió i creixement que poden propiciar un treball futur. Circulen per les mateixes fases que les sessions individuals i grupals.

Taller La Repetició

Taller La Por

Taller Altres Oportunitats