Àmbits de treball

La meva feina es desenvolupa prioritàriament en els següents camps de treball.

Drogodependències
 • Conducció de grups d'artteràpia en centres de tractament durant la fase d'ingrés.
 • Teràpies de sosteniment emocional durant la fase de reinserció post-ingrés.
Sosteniment afectiu i emocional
 • A persones adultes, joves i nens que travessen moments de dificultat.
Incentivació de les potencialitats creadores
 • Per aquelles persones interessades en el seu creixement personal.
Teràpies de parella
 • Per a parelles que experimenten dificultats de comunicació en la seva relació i volen millorar-la.
Tallers temàtics
 • Per experimentar un procés vivencial sobre una temàtica concreta (per exemple la por, l'agressivitat, l'afecte, l'ego, etc).
 • A sol·licitud d'entitats, institucions o particulars.
 • Proposats per mi mateixa.

Sessions individuals

Les sessions individuals tenen una duració de 60 minuts amb una periodicitat setmanal. Es desenvolupen en diferents fases.

 • Acolliment. El temps necessari per fer una transició entre l'exterior i el contingut de la sessió.
 • Escalfament. Ens predisposa a la fase de treball amb la creació. Aquesta fase s'adaptarà a les necessitats de la persona.
 • Creació. Fase durant la qual les associacions i representacions lliures o associades a certs fets o esdeveniments es materialitzen en una producció artística.
 • Posta en comú. El moment de compartir les impressions sobre la creació realitzada.
 • Tancament. La fase de reflexió i comiat.

Sessió individual
Sessió individual
Sessió individual

[/div]

Sessions grupals

Les sessions grupals tenen una duració de 90 a 120 minuts amb una periodicitat setmanal que pot ser modificada. Aquest tipus de sessions ajuden a identificar la forma en que es produeixen les relacions interpersonals entre els integrants del grup. Es pot treballar de dues maneres diferents:

 • A través de consignes generals, que cada persona desenvolupa segons la seva escolta i les seves possibilitats.
 • A través de consignes unipersonals adaptades a cada participant, per a treballar sobre conflictes personals o intergrupals, carències i bloqueigs emocionals, etc.
 • Sense consignes, proposant per exemple materials, eines o elements que inspirin la creativitat de cada persona.
 • Com en el treball individual, les sessions grupals es desenvolupen en diferents fases, com l'acolliment, l'escalfament, la creació, la posta en comú i el tancament.

Tallers temàtics

Els tallers temàtics es realitzen amb un nombre estipulat de participants i tenen una temporalitat específica a diferència dels processos terapèutics. Serveixen per aprofundir sobre determinades temàtiques i obren vies de reflexió i creixement que poden propiciar un treball futur. Circulen per les mateixes fases que les sessions individuals i grupals.

Taller 'La Repetició'
Taller 'La Repetició'
Taller 'La Por'
Taller 'La Por'